Бібліотека


Номер читацького білета
 

Новини бібліотеки

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за листопад 2011 р.)
№з/п  шифр автор  назва місце та рік видання кількість
ЮРИДИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ
1
67.2
Бостан Л.М.
Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посіб.-2-е вид., перероб. і доп.
Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2008
10
 2 67.304 Потєхіна В.О. Інтелектуальна власність: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2008
10
 3 67.9(4Укр)304 Апопій А.В. Сімейне право України: навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. та доп Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2011 2
 4 67.6 Дондик Н.Я. Судова бухгалтерія: навч. посіб.
Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2011
2
 5 67.6   Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посіб.
Україна, Київ, Центр учбової літератури,2011
5
ЕКОНОМІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ
1
65.05

Управління якістю:навч. посіб. -2-ге видання
Україна, Львів, "Магнолія-2006", 2010 2
 2 65.25   Ціноутворення в умовах ринку: навч. посіб Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2010
2
 3 65.26 Соколовська А.М. Основи теорії податків: навч. посіб.
Україна, Київ, Кондор, 2010 2
 4 65.02 Мочерний С.В. Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка): навч. посіб.
Україна, Львів, "Новий світ-2000", 2010
5
 5 65 За заг. ред. С.І. Юрія Економічна теорія: політична економія: підручник.
Україна, Київ, Кондор, 2009
5
 6 65.29 Мороз В.С. Організація виробництва: навч. посіб. Україна, Львів, Новий світ-2000, 2011
10
 7 65.05 Момот О.І. Менеджмент якості та елементи системи якості: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2007
5
 8 65.05 Дідковська Л.Г. Історія вчень менеджменту: навч. посіб. Україна, Київ, Алерта, 2008
2
ІНШІ ДИСЦИПЛІНИ
1
60.6
За ред. В.В. Скальського Статистичний щорічник Хмельницької області за 2010 рік. Україна, Хмельницький, Головне управління статистики у Хмельницькій обл.,  2011
1
 2 60.6   Сільське господарство Хмельницької області за 2010 рік: статистичний збірник. Україна, Хмельницький, Головне управління статистики у Хмельницькій обл., 2011 1
 3 60.6   Економічне і соціальне становище Хмельницької області за січень-вересень 2011 року: статистичний бюлетень. Україна, Хмельницький, Головне управління статистики у Хмельницькій обл., 2011 1
 4 66.4 Мартиненко А.К. Міжнародні відносини 1945-1975 років: навчальний посібник. Україна, Київ, Ліра-К, 2007
2
 5 71
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: підручник. - 3-тє вид. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2010
5
 6 66.0+66.5 Коршук Р.М. Етнополітологія: навч. посіб Україна, Київ, Алерта, 2011
5
 7 71 Керівник авт. колективу Л.Т. Левчук Історія світової культури: навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2010
2Новини бібліотеки

 • День інформації: "Корупція в Україні та шляхи її подолання"
 • День інформації: "Судова реформа: здобутки і перспективи"
 • День інформації: "Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти"
 • День інформації: "Співробітництво Україна НАТО"
 • День інформації: "Національна безпека України"
 • НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за вересень 2018 р.)
 • День інформації: "Еміграція українців"
 • День інформації: "Електронний уряд"
 • День інформації: "Інтеграція України до ЄС: проблеми та перспективи"
 • День інформації: "Технологічні аспекти взаємодії суспільства та природи".


  Надходження бібліотеки

 • Надходження літератури за січень 2024р.
 • Надходження літератури за жовтень 2023р.
 • Надходження літератури за червень 2023р.
 • Надходження літератури за січень 2022р.
 • Надходження літератури за листопад 2021р.
 • Надходження літератури за травень 2021р.
 • Надходження літератури за січень 2021р.
 • Надходження літератури за жовтень 2020р.
 • Надходження літератури за вересень 2020р.
 • Надходження літератури за січень 2020р.

 • Архів новин