Бібліотека


Номер читацького білета
 

Новини бібліотеки

Фоторепортаж з виставки до дня пам’яті жертв голодомору і політичних репресій

Список використаних джерел

 

 

 

 

1. Великий терор на Хмельниччині. – Хмельницький: Літературна спілка «Поділля», 1997. – 272 с.

2. Голодомор 1932 – 1933 рр. в Україні за документами ГДА СБУ: анотований довідник / [В.М. Даниленко (відп. упоряд.), Л.Л. Аулова, В.В. Лавренюк.]. – Львів: Центр досліджень визвольного руху, 2010. – 472 с.

3. Дмитрик В.А. Великий терор на Хмельниччині. Історико – краєзнавчий збірник (документи, свідчення, публіцистика). Видання друге, доповнене і виправлене. / В.А. Дмитрик, Л.А. Савицький – Хмельницький: ТОВ НВП «Евріка», 2004. – 416 с.

4. Енциклопедія історії України: в 5т. / [редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – К.: Наук. думка, 2003 – Т. 2: Г – Д. – 2004. – 528 с.: іл.

5. Історія України. Маловідомі імена, події, факти. (Збірник статей). Випуск 30. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – 360 с.

6. Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор / Р. Конквест / [пер. з англ.]. – К.: Либідь, 1993. – 384 с.

7. Костюк Р.О. Сталінізм в Україні: (Ґенеза і наслідки): Дослідження і спостереження сучасника / Р.О. Костюк [пер. з англ.]. – К.: Смолоскип, 1995. – 508 с.

8. Маркова С.В. Голодомор 1932 – 1933 років на Поділлі: монографія. / С.В. Маркова – К.: МАУП, 2003. – 116 с.

9. Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні. – К.: Видавництво імені Олени Те ліги, 2008. – 1000 с.

10. Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Хмельницька область / [редакція тому: М.П. Вавринчук (голова), В.С. Грищук та ін., упорядники: В.Ю. Васильєв, Л.Л. Місінкевич, Р.Ю. Подкур.]. – Кн.. 1. – Хмельницький, 2008. – 934 с.

11. Розсекречена пам’ять: Голодомор 1932 – 1933 років в Україні в документах ГПУ НКВД / [упоряд. В.Борисенко та ін.]. – К.: Вид. дім «Києво – Могилянська академія», 2008. – 604 с.

12. Смертю смерть подолали: Голодомор в Україні 1932 – 1933 / [авт. колектив: П.П. Панченко (керівник), М.М. Вівчарик, А.І. Голуб, М.А. Журба та ін.]. – К.: Україна, 2003. – 352 с.

13. Справа «Української філії Трудової селянської партії» / [упоряд.: Т.Ф. Григор’єва, В.І. Очеретянко]. – К.: Головна редколегія «Реабілітовані історією», 2010. – 368 с.

14. Старів С. Страта голодом / Семен Старів [пер. з англ.. за ред. Р.Доценка]. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2002. – 272 с.

15. 33 – й голод: Народна Книга – Меморіал / [упоряд.: Л.Б. Коваленко, В.А. Маняк.]. – К.: Рад. Письменник, 1991. – 584 с.

16. Україна в ХХ столітті (1900 - 2000): Зб документів і матеріалів / [упоряд.: А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.Ю. Король та ін.] – К.: Вища шк., 2000, - 351 с.

 

Періодичні видання

 

1.     Кульчицький С.В. Голодомор 1932 – 1933 рр.: механізми сталінського терору / С.В. Кульчицький // УІЖ. – 2007. - № 4. – С. 4 – 26.

 2.     Ульянченко В. Свіча незгасної пам’яті // Науковий світ. – 2009. - № 4. – С. 18 – 21.

 3.     Миколаїв Ю. Навчаємося жити заново / Юрій Миколаїв // Віче. – 2009. - № 21. – С.18.

 4.     Поташій Ю. Голодомор і політики / Юрій Поташій // Віче. – 2010. - № 21. – С. 16 – 19.

 5.     Кульчицький С. Загадки українського голодомору / Станіслав Кульчицький // Політика і ЧАС. – 2007. - № 5. – С. 38 – 46.

 6.     Філоненко С. Хто забуває історію, той ризикує побачити її повторення / Світлана Філоненко // Віче. – 2008. – № 21. – С. 64 – 67.

 

 

 

 

 
Новини бібліотеки

 • День інформації: "Корупція в Україні та шляхи її подолання"
 • День інформації: "Судова реформа: здобутки і перспективи"
 • День інформації: "Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти"
 • День інформації: "Співробітництво Україна НАТО"
 • День інформації: "Національна безпека України"
 • НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за вересень 2018 р.)
 • День інформації: "Еміграція українців"
 • День інформації: "Електронний уряд"
 • День інформації: "Інтеграція України до ЄС: проблеми та перспективи"
 • День інформації: "Технологічні аспекти взаємодії суспільства та природи".


  Надходження бібліотеки

 • Надходження літератури за січень 2024р.
 • Надходження літератури за жовтень 2023р.
 • Надходження літератури за червень 2023р.
 • Надходження літератури за січень 2022р.
 • Надходження літератури за листопад 2021р.
 • Надходження літератури за травень 2021р.
 • Надходження літератури за січень 2021р.
 • Надходження літератури за жовтень 2020р.
 • Надходження літератури за вересень 2020р.
 • Надходження літератури за січень 2020р.

 • Архів новин