Бібліотека


Номер читацького білета
 

Новини бібліотеки

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за вересень 2012 р.)

№з/п 

шифр

 автор

назва

рік та місце видання

 кількість

ЕКОНОМІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1

65.29

Калініченко О.В.

Економіка підприємства: практикум: навч. посіб.

Україна, Київ, Кондор, 2012

1

2

65.26

За заг. ред. проф. П.В. Мельника

Податкові системи зарубіжних держав: навч. посіб.

Україна, Київ, Кондор, 2012

1

3

65.05

Тирпак І.В.

Основи економіки та організації підприємництва: навч. посіб.

Україна, Київ, Кондор, 2012

1

4

65.26

Прямухіна Н.В.

Ринок фінансових послуг: навч. посіб.

Україна, Київ, Кондор, 2012

1

5

65.049

Савченко В.Ф.

Регіональна економіка: навч. посіб.

Україна, Київ, Кондор, 2012

1

6

65.05

Рульєв В.А.

Управління персоналом: навч. посіб.

Україна, Київ, Кондор, 2012

1

7

65.26

За ред. С.І. Юрія, В.Г. Деемянишина

Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень: монографія.

Україна, Київ, Кондор, 2012

1

8

65.05

Поважний О.С.

Корпоративне управління: підручник.

Україна, Київ, Кондор, 2012

1

9

65.05

 

Менеджмент: підручник. - 2-ге вид.

Україна, Київ, Кондор, 2012

1

ЮРИДИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

1

67.9(4Укр)304

Фордзюн Ю.І.

Основи інтелектуальної власності: навч. посіб.

Україна, Київ, Кондор, 2012

1

2

67

Кунченко-Харченко В.І.

Правознавство: навч. посіб.

Україна, Київ, Кондор, 2012

1

3

67.3

За заг. ред. проф. Ю.Л. Бошицького

Мала енциклопедія приватного права.

Україна, Київ, Кондор, 2011

1

4

67.9(4Укр)308

За заг. ред. проф. Ю.Л. Бошицького, доц. З.А. Тростюк

Мала енциклопедія кримінального права.

Україна, Київ, Кондор, 2012

1

5

67.9(4Укр)300

За заг. ред. проф. Ю.Л. Бошицького

Мала енциклопедія конституційного права.

Україна, Київ, Кондор, 2012

1

6

67.9(4Укр)300

Погорілко В.Ф.

Конституційне право України: підручник. - 4-те вид., перероб. і доопр.

Україна, Київ, Ліра-К, 2012

1

7

67.300

Шаповал В.М.

Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: підручник. - 9-те вид., перероб. і допов.

Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2012

1

8

67.9(4Укр)71

 

Закон України "Про міліцію", Закон України "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України", Статут патрульно-постової служби міліції України: чинне законодавство зі змінами та допов. на 07 вересня 2012 року.

Україна, Київ, Алерта, 2012

1

9

67.9(4Укр)308

 

Кримінальний кодекс України: чинне законодавство із змінами і допов. на 01 вересня 2012 року.

Україна, Київ, Алерта, 2012

1

10

67.76

 

Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність": чинне законодавство станом на 07 вересня 2012 року.

Україна, Київ, Алерта, 2012

1

11

67.9(4Укр)310

 

Закон України "Про виконавче провадження": чинне законодавство із змінами та допов. на 07 вересня 2012 року.

Україна, Київ, Алерта, 2012

1

12

67.9(4Укр)305

 

Закон України "Про зайнятість населення": чинне законодавство станом на 22 серпня 2012 року.

Україна, Київ, Алерта, 2012

1

13

67.9(4Укр)300

 

Закон України "Про вибори народних депутатів України": чинне законодавство станом на 12 вересня 2012 року.

Україна, Київ, Алерта, 2012

1

ІНШІ ДИСЦИПЛІНИ

1

71

Свістельник І.

Інформаційна культура студента: навч. посіб.

Україна, Київ, Кондор, 2012

1

2

22.11

Васильченко І.П.

Вища математика для економістів. Основні розділи: підручник. - видання друге.

Україна, Київ, Кондор, 2012

1
Новини бібліотеки

 • День інформації: "Корупція в Україні та шляхи її подолання"
 • День інформації: "Судова реформа: здобутки і перспективи"
 • День інформації: "Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти"
 • День інформації: "Співробітництво Україна НАТО"
 • День інформації: "Національна безпека України"
 • НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за вересень 2018 р.)
 • День інформації: "Еміграція українців"
 • День інформації: "Електронний уряд"
 • День інформації: "Інтеграція України до ЄС: проблеми та перспективи"
 • День інформації: "Технологічні аспекти взаємодії суспільства та природи".


  Надходження бібліотеки

 • Надходження літератури за січень 2024р.
 • Надходження літератури за жовтень 2023р.
 • Надходження літератури за червень 2023р.
 • Надходження літератури за січень 2022р.
 • Надходження літератури за листопад 2021р.
 • Надходження літератури за травень 2021р.
 • Надходження літератури за січень 2021р.
 • Надходження літератури за жовтень 2020р.
 • Надходження літератури за вересень 2020р.
 • Надходження літератури за січень 2020р.

 • Архів новин