Бібліотека


Номер читацького білета
 

Новини бібліотеки

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за листопад 2012 р.)

 з/п 

шифр

 автор

назва

рік та місце видання

 кількість

ЕКОНОМІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1

65.05

Новак В.О.

Інформаційне забезпечення менеджменту: навч. посіб.

Україна, Київ, Кондор, 2011

5

2

65.05

Старостіна А.О.

Ризик-менеджмент: теорія та практика: навч. посіб.

Україна, Київ, Політехніка, 2009

5

3

65.05

Кібік О.М.

Теорія бізнесу: навч. посіб.

Україна, Київ, Алерта, 2012

5

4

65.26

Никулкина И.В.

Общая теория налогообложения: учебное пособие. - 2- е изд., перераб. и доп.

Россия, Москва, Эксмо, 2011

1

5

65.26

Под ред. Л.И. Гончаренко

Налоговое администрирование: учебное пособие.

Россия, Москва, КНОРУС, 2009

1

6

65.26

Боровикова Е.В.

Налогово-бюджетное планирование в Российской Федерации: учебное пособие.

Россия, Москва, ИНФРА-М, 2011

1

ЮРИДИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

1

67.9(4Укр)301

За заг. ред.

С.В. Пєткова

Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення: станом на 2 квітня 2012 р.

Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2012

3

2

67.9(4Укр)301

 

Кодекс адміністративного судочинства України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 19 жовтня 2012 р.

Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2012

5

3

67.9(4Укр)301

 

Кодекс України про адміністративні праопорушення: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 19 жовтня 2012 р.

Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2012

5

4

67.9(4Укр)302

 

Бюджетний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 18 вересня 2012 р.

Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2012

5

5

67.9(4Укр)302

 

Податковий кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 листопада 2012 р.

Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2012

5

6

67.9(4Укр)303

 

Господарський кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 24 жовтня 2012 р.

Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2012

4

7

67.9(4Укр)304

За заг. ред. В.В. Богатиря

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: станом на 1 травня 2012 р.

Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2012

3

8

67.9(4Укр)304

За заг. ред. Кравця В.Р., Олюхи В.Г.

Право інтелектуальної власності: навч. посіб.

Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2012

5

9

67.9(4Укр)304

 

Сімейний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 11 жовтня 2012 р.

Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2012

5

10

67.9(4Укр)304

 

Цивільний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 23 жовтня 2012 р.

Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2012

5

11

67.9(4Укр)305

 

Кодекс законів про працю України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 29 жовтня 2012 р.

Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2012

5

12

67.9(4УКр)307

Мірошниченко А.М.

Науково-практичний коментар до Земельного кодексу України. - 4-те вид., змінене і допов.

Україна, Київ, Алерта, ЦУЛ, 2011

3

13

67.9(4УКр)307

За ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки

Аграрне право: підручник для студ. вищ. навч. закл.

Україна, Харків, Право, 2010

15

14

67.9(4Укр)307

 

Земельний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 9 жовтня 2012 р.

Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2012

5

15

67.9(4Укр)308

За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. - 9-те вид., перероб. та допов.

Україна, Київ, Юридична думка, 2012

3

16

67.9(4Укр)308

 

Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 29 жовтня 2012 р.

Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2012

5

17

67.9(4Укр)309

 

Кримінально-виконавчий кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 вересня 2012 р.

Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2012

5

18

67.9(4Укр)310

За заг. ред. Богатиря В.В.

Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України: станом на 01.01.2012.

Україна, Київ, Професіонал, 2012

3

19

67.9(4Укр)310

 

Цивільний процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 30 жовтня 2012 р.

Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2012

5

20

67.9(4Укр)311

За заг. ред. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила

Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар.

Україна, Київ, Юстініан, 2012

3

21

67.9(4Укр)311

 

Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв"язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України": чинне законодавство з 19 листопада 2012 р.

Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2012

5

22

67.9(4Укр)74

За заг.ред. М.П. Мельника

Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України: станом на 3 вересня 2012 р.

Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2012

3

23

67.9(4Укр)74

 

Господарський процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 15 жовтня 2012 р.

Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2012

5

24

67.9(4Укр)76

Зейкан Я.П.

Адвокат: кримінальні справи: методичні поради в 2-х частинах.

Україна, Київ, Дакор, 2012

3
Новини бібліотеки

 • День інформації: "Корупція в Україні та шляхи її подолання"
 • День інформації: "Судова реформа: здобутки і перспективи"
 • День інформації: "Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти"
 • День інформації: "Співробітництво Україна НАТО"
 • День інформації: "Національна безпека України"
 • НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за вересень 2018 р.)
 • День інформації: "Еміграція українців"
 • День інформації: "Електронний уряд"
 • День інформації: "Інтеграція України до ЄС: проблеми та перспективи"
 • День інформації: "Технологічні аспекти взаємодії суспільства та природи".


  Надходження бібліотеки

 • Надходження літератури за липень 2024р.
 • Надходження літератури за січень 2024р.
 • Надходження літератури за жовтень 2023р.
 • Надходження літератури за червень 2023р.
 • Надходження літератури за січень 2022р.
 • Надходження літератури за листопад 2021р.
 • Надходження літератури за травень 2021р.
 • Надходження літератури за січень 2021р.
 • Надходження літератури за жовтень 2020р.
 • Надходження літератури за вересень 2020р.

 • Архів новин