Бібліотека


Номер читацького білета
 

Новини бібліотеки

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за березень 2013 р.)

№ з/п 

шифр

 автор

назва

рік та місце видання

 кількість

ЮРИДИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

1

67.9(4УКр)301

Коломоєць О.Д.

Адміністративно-правове регулювання відповідальності за вчинення насильства у сім"і: навч. посіб.

Україна, Київ, Дакор, 2011

1

2

67.9(4Укр)301

Пєтков В.П.

Адміністративно-правовий механізм забезпечення безпеки особи: навч. посіб.

Україна, Київ, КНТ, 2011

1

3

67.300

Шаповал В.М.

Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп.

Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2011

30

4

67.9(4Укр)300

Чернецька О.В.

Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад за законодавством України: монографія.

Україна, Київ, КНТ, 2008

2

5

67.9(4Укр)300

Пустовіт Ж.М.

Актуальні проблеми прав і свобод людини і громадянина в Україні: навч. посіб.

Україна, Київ, КНТ, 2009

3

6

67.9(4УКр)300

За заг. ред.

Олійника А.Ю.

Актуальні проблеми конституційного права України: підручник.

Україна, Київ, Скіф, 2012

5


7

67.9(4Укр)300

Погорілко В.Ф.

Конституційне право України: підручник. - 4-те вид., перероб. і доопр.

Україна, Київ, Ліра-К, 2012

30


8

67.9(4Укр)300

М.А. Бучин,

У.В. Ільницька,

Л.О. Кучма,

Я.Б. Турчин

Теорія парламентаризму: навч. посіб.

Україна, Львів, Львівська політехніка, 2011

2


9

67.9(4Укр)301

За заг. ред. Ю.П. Битяка, В.В. Зуй

Адміністративне право: загальна частина: навч. посібник.

Україна, Харків, Одіссей, 2012

1


10

67.9(4Укр)301

Батанов О.В.

Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики: монографія.

Україна, Київ, Юридична думка, 2010

2


11

67.9(4Укр)301

Коломоєць Т.О.

Адміністративне право України. Академічний курс: підручник.

Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2011

20

Новини бібліотеки

 • День інформації: "Корупція в Україні та шляхи її подолання"
 • День інформації: "Судова реформа: здобутки і перспективи"
 • День інформації: "Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти"
 • День інформації: "Співробітництво Україна НАТО"
 • День інформації: "Національна безпека України"
 • НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за вересень 2018 р.)
 • День інформації: "Еміграція українців"
 • День інформації: "Електронний уряд"
 • День інформації: "Інтеграція України до ЄС: проблеми та перспективи"
 • День інформації: "Технологічні аспекти взаємодії суспільства та природи".


  Надходження бібліотеки

 • Надходження літератури за січень 2024р.
 • Надходження літератури за жовтень 2023р.
 • Надходження літератури за червень 2023р.
 • Надходження літератури за січень 2022р.
 • Надходження літератури за листопад 2021р.
 • Надходження літератури за травень 2021р.
 • Надходження літератури за січень 2021р.
 • Надходження літератури за жовтень 2020р.
 • Надходження літератури за вересень 2020р.
 • Надходження літератури за січень 2020р.

 • Архів новин