Бібліотека


Номер читацького білета
 

Новини бібліотеки

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за квітень 2013 р.)
№ з/п
шифр
автор
назва
рік та місце видання
кількість
 ЮРИДИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ
 1  67.021+87.666.7  Грищук В.К.  Філософсько-правове розуміння відповідальності людини: монографія. - 2-ге вид., перероб. і доп.  Україна, Хмельницький, ХУУП, 2013  10
 2  67.3  Підопригора О.А.  Римське право: підручник.  Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2013  30
 3  67.3  За заг. ред. В.І. Борисової та Л.М. Баранової  Основи римського приватного права: підручник.  Україна, Харків, Право, 2008  15
 4  67.3  Макарчук В.С.  Основи римського приватного права: навч. посіб. - 2-ге вид., доп.  Україна, Київ, Атіка, 2012  15
 5  67.5  За ред. Р.А. Петрова  Право Європейського Союзу: навч. посібник. - 5-те вид., змінене і доп.  Україна, Київ, Істина, 2013  5
 6  67.5  Тимченко Л.Д.  Міжнародне право: підручник.  Україна, Київ, Знання, 2012  10
 6 67.5  Тимченко Л.Д.  Міжнародне право: підручник. Україна, Київ, Знання, 2012  10
 7  67.51  Баймуратов М.О.  Міжнародне публічне право: підручник.  Україна, Харків, Одіссей, 2009  50
 8  67.52  Фединяк Г.С.  Міжнародне приватне право: підручник. - 5-те вид., переробл. і доп.  Україна, Київ, Атіка, 2012  10
 9  67.9(4Укр)301  Довгань В.І.  Дежавне управління в галузі ветеринарної медицини: теорія та практика: монографія.  Україна, Хмельницький, ХУУП, 2012 2
 10  67.9(4УКр)302    Нова редакція Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" перспективи реалізації: збірник наукових праць за результатами круглих столів (м. Хмельницький, 20 квітня 2012 року, 16 жовтня 2012 року).  Україна, Хмельницький, ХУУП, 2012  5
 11 67.9(4Укр)304  Харитонов Є.О.  Цивільне право України: підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп.  Україна, Київ, Істина, 2013 20
 12 67.9(4Укр)304  За ред. О.В.Дзери  Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб.  Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2009 20
 13  67.9(4Укр)304  Фордзюн Ю.І.  Основи інтелектуальної власності: навч. посіб.  Україна, Київ, Кондор, 2013 12
 14  67.9(4Укр)304  Лазебний В.С.  Основи інтелектуальної власності та її захисту: посібник.  Україна, Київ, Ліра-К, 2011  20
 15  67.9(4Укр)308  Упоряд. В.І. Тютюгін  Кримінальний кодекс України. Станом на 14 березня 2013 року.  Україна, Харків, Право, 2013 5
 16  67.9(4Укр)308  За заг. ред. проф. Є.Л. Стрельцова  Кримінальне право України. Особлива частина: підручник.  Україна, Харків, Одіссей, 2009  5
 17  67.9(4Укр)308  За ред. В.В.Сташиса, В.Я. Тація  Кримінальне право України. Особлива частина: підручник. - 4-те вид., перероб. і доп.  Україна, Харків, Право, 2010 5
 18  67.9(4Укр)308  За заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна  Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1: Загальна частина. - 5-те вид., доп.  Україна, Харків, Право, 2013  5
 19  67.9(4Укр)308  За заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна   Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т.2: Особлива частина. - 5-те вид., доп.  Україна, Харків, Право, 2013  5
 20  67.9(4Укр)310  Бичкова С.С.  Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження: монографія.  Україна, Київ, Атіка, 2011  1
 21  67.9(4Укр)310  Зейкан Я.П.  Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар. Станом на 15.06.2011.  Україна, Київ, КНТ, 2011  5
 22  67.9(4Укр)310  За ред. В.В. Комарова  Позовне провадження: монографія.  Україна, Харків, Право, 2011  5
 23  67.9(4УКр)310  Комаров В.В.  Окреме провадження: монографія.  Україна, Харків, Право, 2011  10
 24  67.9(4Укр)310  За ред. В.В. Комарова  Курс цивільного процесу: підручник.  Україна, Харків, Право, 2011  20
 25  67.9(4Укр)310  Карнаух Т.М.  Цивільне процесуальне право України: навч. посіб.  Україна, Київ, Юстініан, 2011  20
 26  67.9(4Укр)310  За ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої  Цивільний процес України: підручник.  Україна, Київ, Істина, 2012  30
 27  67.9(4Укр)310  За ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, В.В. Васильченка, Н.Ю. Голубєвої  Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар. - 2-ге вид., перероб. і доп.  Україна, Харків, Одіссей, 2011  10
 28  67.9(4Укр)310  За ред. проф.Р.М. Мінченко, доц. І.В. Андронова  Цивільний процес України: підручник.  Україна, Харків, Одіссей, 2012  30
 29  67.9(4Укр)310    Проблеми теорії іпрактики виконання рішень судів та інших органів: збірник наукових праць за результатами Третьої міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький 14-15 червня 2012 року).  Україна, Хмельницький, ХУУП, 2012  15
 30  67.9(4Укр)311  За заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова  Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково практичний коментар: у 2 т. Т. 1.  Україна, Харків, Право, 2012  5
 31  67.9(4Укр)311  За заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова  Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково- практичний коментар: у 2 т. Т.2.  Україна, Харків, Право, 2012 5
 32  67.9(4Укр)311  За заг. ред. проф. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила  Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар.  Україна, Київ, Юстініан, 2012  5
 ІНШІ ДИСЦИПЛІНИ
 33  26.89 (4Укр-4Хме  Щепанський Е.В.  Туристично-рекреаційний комплекс Хмельниччини: теорія, практика, перспективи: навч. посіб.  Україна, Хмельницький, ХУУП, 2012  50
 34  81.2Англ    Англійська мова для правників: підручник.  Україна, Хмельницький, ХУУП, 2011 5
 35 81.2Нім    Німецька мова для правників: навч. посіб.  Україна, Хмельницький, ХУУП, 2012  5
 36  87.4  Виговський Л.А.  Логіка: навч. посіб. для студ. юридичних спеціальностей.  Україна, Хмельницький, ХУУП, 2012  225
Новини бібліотеки

 • День інформації: "Корупція в Україні та шляхи її подолання"
 • День інформації: "Судова реформа: здобутки і перспективи"
 • День інформації: "Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти"
 • День інформації: "Співробітництво Україна НАТО"
 • День інформації: "Національна безпека України"
 • НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за вересень 2018 р.)
 • День інформації: "Еміграція українців"
 • День інформації: "Електронний уряд"
 • День інформації: "Інтеграція України до ЄС: проблеми та перспективи"
 • День інформації: "Технологічні аспекти взаємодії суспільства та природи".


  Надходження бібліотеки

 • Надходження літератури за січень 2024р.
 • Надходження літератури за жовтень 2023р.
 • Надходження літератури за червень 2023р.
 • Надходження літератури за січень 2022р.
 • Надходження літератури за листопад 2021р.
 • Надходження літератури за травень 2021р.
 • Надходження літератури за січень 2021р.
 • Надходження літератури за жовтень 2020р.
 • Надходження літератури за вересень 2020р.
 • Надходження літератури за січень 2020р.

 • Архів новин