Бібліотека


Номер читацького білета
 

Новини бібліотеки

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за вересень 2010)
67.9(4Укр)300 
 №з/п  шифр  автор  назва  рік та місце видання   кількість
        ЮРИДИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ 
 1  67.9(4УКр)302    Лучковська С.І.  Фінансове право:навч. посіб. Україна, Київ, КНТ, 2010   200
 2  67.302    Пришва Н.Ю.  Публічніі доходи: поняття та особливості правового регулювання: монографія.  Україна, Київ, КНТ, 2008  5
 3  67.5   Римаренко Ю.І.  Міжнародне міграційне право: підручник. Університетський курс.  Україна, Київ, КНТ, 2007  2
 4  67.5  Кібенко О.Р.  Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи: перспективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України: монографія.  Україна, Харків, Страйд, 2005  2
 5  67.5   Під заг. ред. І.Г. Побірченка  Міжнародний комерційний арбітраж в Україні: теорія та законодавство.  Україна, Київ, "Ін Юре", 2007  7
 6  67.5   За ред. проф. С.Я. Фурси  Міжнародний цивільний процес України: навч. посіб: практикум.  Україна, Київ, КНТ, 2010  1
 7  67.9(4Укр)301    Бюлетень законодавства і юридичної практики України . - № 7. - 2010. - Судова практика Вищого адміністративного суду України. 2009-2010.  Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2010  1
 8  67.301  За заг. ред. Т.О. Коломієць  Адміністративне судочинство: підручник.  Україна, Київ, Істина, 2009   3
 9  67.9(4Укр)301   Лазор О.Д., Лазор О.Я.  Державна служба в Україні: навч. посіб. - 3-тє вид., допов. і перероб.  Україна, Київ, Дакор, 2009   5
 10  67.9(4Укр)300  Кравченко В.В.  Конституційне право України: навч. посіб. - 6-те вид., виправ. і доп.  Україна, Київ, Атіка, 2009  20
 11  67.9(4Укр)300   Бисага Ю.М., Гомонай В.В., Чечерський В.І.  Конституційно-процесуальне право України:навч. посіб.  Україна , Ужгород, Ліра, 2008  40
 12  67.9(4Укр)300   Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л.  Референдне право України: навч. посіб.  Україна, Київ, Ліра, 2009  15
 13  67.9(4Укр)307  Семчик В.І., Кулинич П.Ф., Шульга М.В.  Земельне право України: підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.  Україна, Київ, Ін Юре, 2008   10
 14  67.9(4Укр)307  За ред. О.О. Погрібного та І.І. Каракаша  Земельне право України: підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп.  Україна, Київ, Істина, 2009   30
 15  67.9(4Укр)307  Мірошниченко А.М.  Земельне право України: підручник.  Україна, Київ, Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009  30
 16  67.9(4Укр)307   За заг. ред. С.Я. Фурси  Земля: договори, суд, законодавство: науково-практичний посібник. - 3-тє вид., перероб. і доп.  Україна, Київ, КНТ, 2008   10
 17  67.9(4Укр)307    Земельний кодекс України:науково-практичний коментар. - 6-те вид., доп.  Україна, Харків, ТОВ "Одіссей", 2009  10
 18  67.9(4Укр)307  Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І.  Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. - 2-ге вид., вид., перероб. і доп.  Україна, Київ, Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009   10
 19  67.9(4УКр)304   Мічурін Є.О., Сліпченко С.О., Кухарєв О.Є.  Спадкове право: практика застосування.  Україна, Харків, Юрсвіт,  2009  1
 20  67.9(4Укр)304  Шевченко Я.М.  Суб"єкти цивільного права.  Україна, Харків, Харків юридичний, 2009   1
 21  67.304   Мічурін Є.О.  Обмеження майнових прав фізичних осіб (теоретико-правовий аспект): монографія.  Україна, Харків, Юрсвіт, 2008  1
 22  67.71    Гузь Л.Е.  Гражданско-правовая защита судом прав и интересов несовершеннолетних: В2-х кн. Кн. 1.  Украина, Харьков, Харьков юридический, 2004  4
 23  67.310   Гузь Л.Е.  Гражданско-правовая защита судом прав и интересов несовершеннолетних: В 2-х кн. Кн. 2.  Украина, Харьков, Харьков юридический, 2004   4
 24  67.9(4Укр)310   За заг. ред. проф. В.В. Комарова  Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: монографія.  Україна, Харків, Харків юридичний, 2008  4
 25  67.9(4Укр)310  Бондаренко-Зелінська Н.Л.  Підготовка цивільних справ до судового розгляду: монографія.  Україна, Харків, Харків юридичний, 2009  4
 26  67.9(4Укр)310   Балюк М.І., Луспеник Д.Д.  Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарі, рекомендації, пропозиції.  Україна, Харків, Харків юридичний, 2008  3
 27  67.6   Волкова І.А.  Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посіб.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2009  5
 28  67    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 8. - 2010. - Нотаріальне посвідчення договорів. Практичні рекомендації.  Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2010  1
 29  67.9(4Укр)300  За ред. Ю.С.Шемшученка  Конституційні права, свободи і обов"язки людини і громадянина в Україні.  Україна, Київ, Юридична думка, 2008  10
 30  67.9(4Укр)300    Верховна Рада України шостого скликання. Третя сесія. 13 26 січня 2009 року. Позачергове засідання 26 січня 2009 року. Стенографічний звіт. - Т. 8.  Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2010  1
 31  67.9(4Укр)308  За ред. О.М. Омельчука  Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб.  Україна, Київ, Алерта, 2010  100
 32  67.9(4Укр)   Автор-упорядник Балгов В.В.  Юристи сучасності. Імена. Звершення. Досягнення.  Україна, Київ, ТОВ "Інститут біографічних досліджень", 2009  2
 33  67.9(4УКр)    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 9. - 2010. - Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України.  Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2010  1
 34  67.9(4Укр)300   Янчук А.О.  Теоретичні засади референдумного процесу в Україні: монографія.  Україна, Київ, "Київський університет", 2010  1
 35  67.9(4Укр)302  Мазур Т.В.  Система гарантування вкладів фізичних осіб у банках: сучасний стан і перспективи розвитку: монографія.  Україна, Київ, "Київський університет", 2010  1
 36  67.9(4Укр)304   За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика  Цивільне право України. Загальна частина: підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп.  Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2010  100
 37  67   За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика  Цивільне право України. Особлива частина: підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп.  Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2010  100
       ІНШІ ДИСЦИПЛІНИ
 1  65.05   Агєєв Є.Я.  Управління якістю: навчально-методичний посібник для самостійної роботи по вивченню дисципліни.  Україна, Львів, "Новий Світ-2000", 2010  2
 2  65.05   Ковалев В.В.  Финансовый менеджмент: теория и практика. - 2-е изд., перераб. и доп.  Россия, Москва, Проспект, 2010   2
 3  65.05   Крамаренко Г.О., Чорна О.Є.  Фінансовий менеджмент: підручник. - 2-ге вид.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2009  2
 4  65.05  Кузьменко Л.В., Кузьмін В.В., Шаповалова В.М.  Фінансовий менеджмент: навч. посіб.  Україна, Херсон, Олді-плюс, 2009  2
 5  65.05   Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Симоненко Ю.Г.  Корпоративне управління: підручник.  Україна, Київ, Каравела, 2008  2
 6  65.05   Петленко Ю.В.  Фінансовий менеджмент: навч. посіб.  Україна, Київ, Кондор, 2007  2
 7  65.05  Скібіцька Л.І.  Лідерство та стиль роботи менеджера: навч. посіб.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2009  1
 8  65.05  Скібіцька Л.І.  Організація праці менеджера: навч. посіб.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2010  1
 9  65.05  Тарасюк Г.М.  Управління проектами: навч. посіб. - 3-тє вид.  Україна, Київ, Каравела, 2009  2
 10  65.05  Тєлєтов О.С.  Рекламний менеджмент:підручник.  Україна, Суми, Університетська книга, 2009  2
 11  65.05  Шаповал М.І.  Менеджмент якості:підручник. - 3-тє вид., випр. і доп.  Україна, Київ, "Знання", КОО, 2007   15
 12  65.052   За ред. В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми  Фінансовий облік: навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2010  1
 13  65.053    За ред. Г.М. Давидова, М.В. Кужельного  Аудит:підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп.  Україна, Київ, Знання, 2009  23
 14  65.053  За ред. Г.М. Давидова  Аудит:збірник задач та практичних ситуацій: навч. посіб. - 3-тє вид., стер.  Україна, Київ, "Знання" , КОО, 2002   1
 15  65  За ред. А.А. Мазаракі  Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація): навч. посіб.  Україна, Київ, Київ. нац. торг.-еон. ун-т  5
 16  65.24     Класифікатор професій.  Україна, Київ, КНТ, 2009  1
 17  65.26   Майорова Т.В.  Інвестиційна діяльність: підручник.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2009  1
 18  65.29   Балабанова Л.В., Кривенко Г.В., Балабанова І.В.  Управління конкурентоспроможністю підприємств: навч. посіб.  Управління конкурентоспроможністю підприємств: навч. посіб.  2
 19  65.29  Гетьман О.О., Шаповал В.М.  Економіка підприємства: навч. посіб. - 2-ге вид.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2010  1
 20  65.29  Дорошук Г.А., Дащенко Н.М.  Антикризове управління підприємством: навч. посіб.  Україна, Львів, "Новий Світ-2000", 2008  2
 21  65.29    Тарнавська Н.П.  Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика: монографія.  Україна, Тернопіль, 2008  2
 22  65.29  Філімоненков О.С., Дема Д.І.  Фінанси підприємств: підручник.  Україна, Київ, Алерта, 2009  5
 23  65.30  Гриньова В.М., Салун М.М.  Організація виробництва: підручник.  Україна, Київ, Знання, 2009  2
 24  65.40   Ред.: О.М. Тридід, Г.М. Азаренкова, С.В. Мішина, І.І. Борисенко  Логістика:навч. посіб.  Україна, Київ, Знання, 2009  15
 25  65.40  Окландер М.А.  Логістика: підручник.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2008  30
 26  74  За ред. проф. М.І. Панова  Вища освіта: нормативно-правові акти про організацію освіти у вищих навчальних закладах Ш-ІУ рівнів акредитації: у 2 кн.  Україна, Харків, Право, 2006  1
 27  74+67.9(4Укр)30   Уклад.: О.М. Ярошенко, Г.С. Гончарова, Ф.А. Цесарський  Правове регулювання праці науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів:зб. основ. нормат. актів (станом на 15 травня 2009 р.).  Україна, Харків, Право, 2009  6
 28  74.58   Укладачі: О.М. Ярошенко, Г.С. Гончарова, Ф.А. Цесарський.  Права та обов"язки студентів вищих навчальних закладів Ш-1У рівнів акредитації:збірник основних нормативних актів (станом на 2 квітня 2008 року).  Україна, Харків, Право, 2008  6
 29  88.5  Власова О.І., Никоненко Ю.В.  Соціальна психологія організацій та управління: підручник.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2010   1
 30  28   Мягченко О.П.  Основи екології: підручник.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2010   1
 31  22.17   Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін О.К.  Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посіб. - 5-те вид.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2010   1
 32  60.6   Редактор: Кулинич О.І.  Укладач: Кулинич Р.О.  Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: збірник текстів доповідей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 20 травня 2010 р.  Україна, Хмельницький, ХУУП, 2010  10Новини бібліотеки

 • День інформації: "Корупція в Україні та шляхи її подолання"
 • День інформації: "Судова реформа: здобутки і перспективи"
 • День інформації: "Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти"
 • День інформації: "Співробітництво Україна НАТО"
 • День інформації: "Національна безпека України"
 • НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за вересень 2018 р.)
 • День інформації: "Еміграція українців"
 • День інформації: "Електронний уряд"
 • День інформації: "Інтеграція України до ЄС: проблеми та перспективи"
 • День інформації: "Технологічні аспекти взаємодії суспільства та природи".


  Надходження бібліотеки

 • Надходження літератури за січень 2024р.
 • Надходження літератури за жовтень 2023р.
 • Надходження літератури за червень 2023р.
 • Надходження літератури за січень 2022р.
 • Надходження літератури за листопад 2021р.
 • Надходження літератури за травень 2021р.
 • Надходження літератури за січень 2021р.
 • Надходження літератури за жовтень 2020р.
 • Надходження літератури за вересень 2020р.
 • Надходження літератури за січень 2020р.

 • Архів новин